ทำตาสองชั้น ด้วยตนเอง
แบบไม่ต้องผ่าตัด ให้ผลถาวร และสวยทันทีที่ใช้
ตัวยา eye2 สามารถช่วยแก้ไขปัญหาชั้นตาต่างๆ เช่น
ชั้นตาเตี้ย..ตาตี่ (เหมือนคนตาดุ-ไม่หวาน)
ชั้นตาไม่เท่ากัน (ดูตาใหญ่ข้างเล็กข้าง)
หนังตามาก-หางตาตก (เหมือนคนเศร้า)

สามารถเพิ่มบุคลิกหน้าตาให้สดใสกว่าใคร
โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัด-ไม่มีแผลเป็น
*** เสริมความสดสวยของหน้าตาให้ทัน ปีใหม่ ***

* 魅力的な二重まぶたに.
* よろ美しい眼に.
* 目許くつきつ大きく.
- まぶたの余分な脂肪をとろます.
- ステイツクをまぶたにはさみます.
- まぶたをミキツソグ.
- 1日5時間つづけます.
- 1~2 ヵ月で美しい二重まぶたに.

* DESIGN FOR DOUBLE EYELID CONVERSION
* MAKES EYES MORE BEAUTIFUL
* EYES SEAM ROUNDER AND LARGER
- leave out off the cover
- arrange to stick of your level design
- mixing the eyelids
- least stick to continue up 5 hour
- to be found success about 1-2 month

*** กดที่ภาพเพื่อรายละเอียดต่างๆ ***

เว็บบอร์ด
Q030948 
 9/5/2015 4:24:02 PM

Q030947 
 9/5/2015 4:16:39 PM

Q030946 
 9/5/2015 4:14:04 PM

Q031236 
 11/6/2015 10:09:00 AM

Q030917 
 9/1/2015 5:50:18 PM